no operation time available
4.66
64th percentile
IPIB
Score
Company dna universitat de lleida trampoli tecnologic
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

El Trampolí Tecnològic és la unitat de valorització de la Universitat de Lleida.
És un servei que facilita eines d’assessorament, suport i cerca d’ajut financer per vehicular l’arribada amb èxit al mercat de l’estoc de coneixement i tecnologia acumulat a la universitat, és a dir, per a valoritzar i comercialitzar amb èxit el coneixement i la tecnologia generada.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Lleida
4 more companies located here
4.66
64th percentile
IPIB
Score
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner