no operation time available
Company dna universitat de lleida trampoli tecnologic
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

El Trampolí Tecnològic és la unitat de valorització de la Universitat de Lleida.
És un servei que facilita eines d’assessorament, suport i cerca d’ajut financer per vehicular l'arribada amb èxit al mercat de l'estoc de coneixement i tecnologia acumulat a la universitat, és a dir, per a valoritzar i comercialitzar amb èxit el coneixement i la tecnologia generada.

Sign in to see more details

TTO

Universitat de Lleida - Trampolí Tecnològic is a technology transfer organisation in Lleida.

Locations

Headquarter in Lleida
2 more technology transfer offices located here