operating since 2007
9.42
70th percentile
IPIB
Score

People

Krassimira Geneva (Красимира Генева)
Professional
associated with 0 other companies
Zlatina Karova (Златина Карова)
Professional
associated with 0 other companies
Company dna tto sofia university
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Центърът за трансфер на технологии е създаден през 2007 г. по проект Изграждане на Център за Трансфер на Технологии в СУ "Св. Климент Охридски", финансиран от програма ФАР 2005.
От своето създаване Центърът работи в следните основни направления: укрепване сътрудничеството между научно-изследователската общност в СУ "Св. Климент Охридски"; трансфер на знания и технологии между тях; разработване на методики за оценка на технологии и технологичен одит, обучителни модули и материали, свързани с източници на финансиране, ръководство за създаване на нови фирми и бизнес планове, форми на технологичен трансфер и решаване проблеми на интелектуалната собственост.

Sign in to see more details

Locations

since 2007
Office in Sofia
68 more companies located here
9.42
70th percentile
IPIB
Score

People

Krassimira Geneva (Красимира Генева)
Professional
associated with 0 other companies
Zlatina Karova (Златина Карова)
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner