operating since 2007

People

Krassimira Geneva (Красимира Генева)
Professional
associated with 0 other companies
Zlatina Karova (Златина Карова)
Professional
associated with 0 other companies
Company dna tto sofia university
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Центърът за трансфер на технологии е създаден през 2007 г. по проект Изграждане на Център за Трансфер на Технологии в СУ "Св. Климент Охридски", финансиран от програма ФАР 2005.
От своето създаване Центърът работи в следните основни направления: укрепване сътрудничеството между научно-изследователската общност в СУ "Св. Климент Охридски"; трансфер на знания и технологии между тях; разработване на методики за оценка на технологии и технологичен одит, обучителни модули и материали, свързани с източници на финансиране, ръководство за създаване на нови фирми и бизнес планове, форми на технологичен трансфер и решаване проблеми на интелектуалната собственост.

Sign in to see more details

Locations

since 2007
Office in Sofia
3 more technology transfer offices located here

People

Krassimira Geneva (Красимира Генева)
Professional
associated with 0 other companies
Zlatina Karova (Златина Карова)
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner