operating since 1888

People

Ivan Ilchev (Иван Илчев)
CEO (Chief Executive Officer)
associated with 0 other companies

Университетът е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция. Oткрийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България с 99 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки с помощта на нашия сайт.

Sign in to see more details

TTO

Sofia University St. Kliment Ohridski is a research organisation in Sofia.

Locations

since 1888
Headquarter in Sofia
23 more research organisations located here

People

Ivan Ilchev (Иван Илчев)
CEO (Chief Executive Officer)
associated with 0 other companies
Loading spinner