operating since 1996
14.82
76th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
Radek Pokorný
Founder
associated with 0 other companies
Richard Wagner
Founder
associated with 0 other companies
Company dna pokorny wagner and partners s dot r o dot attorneys at law
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři byla založena v roce 1996 s cílem nabídnout klientům právní služby na profesionální úrovni obvyklé v zahraničí s ohledem na specifika právního řádu České republiky. Od počátku se kancelář zaměřila na poskytování komplexních právních služeb a poradenství spojené s podnikatelskou činností pro tuzemskou i zahraniční klientelu, doprovázené výraznou specializací na rozličné oblasti nabízených právních služeb. Předpokladem takového nasměrování bylo vytvoření vysoce odborného a zkušeného týmu právníků, jejich specializace a koordinace v rámci týmů, jež se v jednotlivých případech podílejí na zajišťování právního servisu pro klientelu kanceláře.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. patří dnes mezi renomované advokátní kanceláře v České republice. V současné době v ní působí jako jeden tým více než 35 právníků: 13 seniorních partnerů, 6 juniorních partnerů a další právníci na pozicích advokátních koncipientů (16). Odborná činnost právníků je po administrativní stránce zajišťována personálem kanceláře, především sekretariátem, jakož i externími spolupracovníky. Všichni právníci kanceláře jsou schopni poskytovat právní služby též v anglickém jazyce, přičemž kancelář může komunikovat rovněž v německém, francouzském či španělském jazyce.

Kancelář nabízí svým klientům výhody větší advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlou škálou právních služeb, zejména v oborech práva obchodního a občanského, bankovního a finančního, směnečného, cenných papírů, investičních společností a fondů, penzijních fondů, duševního vlastnictví, reklamy, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pravidel mezinárodního obchodu, stejně jako v urovnávání sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Postup kanceláře při řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet promptní, vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních záležitostí. Klient zde nalezne požadovanou právní pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu a s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb i časovým možnostem. Cílem je především poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc maximálně přizpůsobenou specifickým požadavkům klienta.

Mezi klienty kanceláře patří domácí i zahraniční firmy podnikající v oblasti obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství, telekomunikací, potravinářství, chemie, farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými papíry, komunikačních médií, reklamy a public relations, ale také ministerstva a další státní organizace.

V návaznosti na přistoupení České republiky k Evropské unii (EU) advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřejné podpory, ochranných známek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních vedených před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem.

Právní pomoc je kancelář schopna zajistit rovněž v případech, kdy je potřeba uskutečnit právní služby v zahraničí nebo podle zahraničního práva. Kancelář spolupracuje se zahraničními partnerskými kancelářemi, což jí umožňuje poskytnout rychlou a účinnou odbornou pomoc prakticky ve všech zemích a jurisdikcích podle zájmu a potřeb svých klientů.

Pokorný, Wagner & Partners s.r.o. was founded in 1996 in the Czech Republic with the aim of providing legal services according to high professional international standards. Since our inception, we have focused on providing expert legal services and advice to local and international clients to assist them in their entrepreneurial activities. We have achieved this goal by bringing together lawyers who are highly skilled in various specialised areas of practice. These specialised lawyers are coordinated within our framework of working teams to provide quality legal services to our clients.
Over our 17 years of providing legal services, Pokorný,Wagner has earned a reputation for being one of the best mid-sized law firms in the Czech Republic. Our more than 35 lawyers are assisted and supported by a versatile and capable administrative staff. We provide legal services in the Czech and English and are able to fluently communicate with our clients in French, German and Spanish as well.
Pokorný, Wagner offers it's clients the benefits of a mid-size law firm while providing a broad range of legal services relating to civil and commercial law. Our lawyers have expertise in the areas of: corporate law, banking and finance law, bills of exchange, securities, investment companies, mutual funds, pension funds, intellectual property, advertising, economic competition, unfair competition and international trade. We also provide litigation, arbitration and settlement negotiation services for disputes arising in all of the above-mentioned areas.
We make a point of understanding how our clients' businesses operate. This enables us to work promptly, efficiently and cost-effectively; mindful of our clients' needs, particularly time constraints and deadlines. Our main goal is to help our clients achieve their objectives by acting and responding expeditiously and professionally.
Our clients are local and international companies operating and doing business in these fields: energy, manufacturing, engineering, telecommunications, the food industry, chemistry, medicines, banking, insurance, finance, securities dealings, communications (media), advertising and public relations. We also act for government ministries and other state authorities.
Since the accession of the Czech Republic to the European Union, Pokorný,Wagner has advised its clients regarding European Union laws and regulations including laws in the following areas: economic competition, state aid, trademarks, regulations of trade and services, personal data protection, electronic communication and anti-dumping. We have also represented our clients in procedures before the European Commission and the European Court of Justice.
Our firm is also able to advise in situations where legal services are provided abroad or pursuant to the laws of foreign countries. Direct co-operation with partner law firms abroad enables Pokorný, Wagner to supply its clients with prompt and effective professional international legal assistance.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Prague
41 more IP service providers located here
14.82
76th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
Radek Pokorný
Founder
associated with 0 other companies
Richard Wagner
Founder
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner