operating since 2000
35.57
82nd percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Emilia Vinarova (Емилия Винарова)
Partner/Owner since 2000
Representative before the EPO
associated with 0 other companies
Natalia Vinarova (Наталия Винарова)
Partner/Owner since 2000
associated with 0 other companies
Company dna patentcorrect
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Фирма „ПАТЕНТКОРЕКТ” ЕООД е основана през 2000 година от бивши дългогодишни експерти на Патентното ведомство на Република България и предлага услуги в областта на индустриалната собственост – съдействие и представителство при придобиване на права върху патенти за изобретение, полезни модели, търговски марки, индустриален дизайн и географски означения в България и чужбина, включително европейски патенти, европейски марки (СТМ), европейски регистриран дизайн (CDR), РСТ заявки, търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, дизайн по Хагсктата спогодба, наименование за произход по Лисабонската спогодба.

Sign in to see more details

Locations

since 2000
Headquarter in Sofia
46 more IP service providers located here
35.57
82nd percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Emilia Vinarova (Емилия Винарова)
Partner/Owner since 2000
Representative before the EPO
associated with 0 other companies
Natalia Vinarova (Наталия Винарова)
Partner/Owner since 2000
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner