no operation time available
7.12
69th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Vojtěch Chloupek
CEO (Chief Executive Officer)
associated with 0 other companies
Company dna les czech republic
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR) je organizace sdružující profesionály, kteří se aktivně zabývají komerčním využitím duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním a managementem.

LES ČR je součástí mezinárodní sítě zastřešené Licensing Executives Society International (LESI, www.lesi.org). Hlavním úkolem a cílem této mezinárodní sítě organizací je vzdělávání, výměna informací, zprostředkování kontaktů a vzájemná pomoc členů.

Licensing Executives Society Czech Republic (LES ČR) is an association of professionals who are engaged in the commercialization of intellectual property rights, transfers, licensing and management thereof.

LES ČR is a part of an international network of Licensing Executives Society International (LESI, www.lesi.org). The main aims and objectives of this international network are education, information exchange, facilitating contacts and mutual assistance of the members.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Prague
41 more IP service providers located here
7.12
69th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Vojtěch Chloupek
CEO (Chief Executive Officer)
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner