operating since 2002
12.53
74th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Asen Velinov (Асен Велинов)
Partner/Owner since 2002
associated with 0 other companies
Company dna konsultantska kshcha vielinov i partnori
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Целта, която си поставяме от самото начало, е чрез предлагането на широк спектър от правни услуги да отговорим на разнообразните нужди на клиентите ни, които в преобладаващата си част са български и чуждестранни юридически лица в сферата на производството, търговията и инвестициите. Нашите клиенти получават обслужване, характеризиращо се с висок професионализъм и креативност, които почиват на задълбочен анализ и внимателно проучване на правните и икономическите им цели и интереси.

Sign in to see more details

Locations

since 2002
Headquarter in Sofia
50 more IP service providers located here
12.53
74th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 1 - 10 employees
Asen Velinov (Асен Велинов)
Partner/Owner since 2002
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner