no operation time available
5.65
68th percentile
IPIB
Score
Company dna ipalliance
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Основна цел на Алианса е да подпомага, насърчава и защитава интересите на създателите и притежателите на интелектуална собственост и на своите членове, обединявайки усилията, познанията и опита на специалистите по индустриална собственост от областта на химията, фармацията и биологията.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Sofia
50 more IP service providers located here
5.65
68th percentile
IPIB
Score
Loading spinner
Loading spinner