operating since 2001
25.73
79th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 201 - 500 employees
Jan Holásek
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Jaroslav Havel
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Company dna havel holasek and partners s dot r o dot advokatni kancelar
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v Praze roku 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a za 13 let své existence se stala největší advokátní kanceláří v České a Slovenské republice a zároveň nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice.

Tým vysoce kvalifikovaných advokátů v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající ve všech oborech v České republice a na Slovensku. Naším cílem je díky propracované struktuře spolupráce nabízet komfort jedné česko-slovenské advokátní kanceláře pro obě země tak, aby byla klientům umožněna snadná realizace jejich obchodních záměrů.

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě má tým více než 165 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 450 spolupracovníků včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors.

Většina partnerů a seniorních právníků získala zkušenosti v nejlepších mezinárodních kancelářích, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Sanders, Gleiss Lutz, Noerr Stiefenhofer Lutz, Schoenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel anebo česko-slovenských vedoucích právnických firmách a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, např. na klíčových ministerstvech, antimonopolním úřadu či v centrální bance.

Kancelář poskytuje klientům právní služby v plném rozsahu v českém, slovenském, anglickém a německém, francouzském, španělském, italském, ruském, polském či ukrajinském jazyce ve všech standardních právních oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.

Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání.
Kromě velkých mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů a investorů a orgánů veřejné správy mezi naše klienty patří také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 7 z TOP 10 českých společností. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů.

Havel, Holásek & Partners was established in 2001 by experienced lawyers from leading international and Czech law firms, and over a period of 13 years, became the largest law firm in the Czech Republic and Slovakia and the fastest-growing law firm in the CEE region. Havel, Holásek & Partners is constantly strengthening its position on the legal services market in the Czech Republic and Slovakia.

The team of highly qualified lawyers in Prague, Brno, Ostrava, and Bratislava provides comprehensive services of the highest level in all areas of legal specialisation and for clients in all business areas in the Czech Republic and Slovakia. Thanks to the structure of cooperation, our goal is to ensure the comfort of our clients with one Czech-Slovak law firm for both countries, so that they may achieve their business objectives.

Havel, Holasek & Partners, with offices in Prague, Brno, Ostrava, and Bratislava, has a team of more than 165 lawyers, several dozen law faculty students, and more than 450 employees, including 130 employees from the affiliated collection agency Cash Collectors.

Most of our partners and senior lawyers have considerable experience in top international law firms, such as Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Sanders, Gleiss Lutz, Noerr Stiefenhofer Lutz, Schoenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel, or leading Czech and Slovak law firms, and in top public sector positions, such as government ministries, competition and anti-monopoly offices, and central banks.

The office provides a full range of legal services to clients in Czech, Slovak, English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, and Ukrainian in all standard legal areas relating to their business activities.

Havel, Holasek & Partners provides comprehensive legal advice and related tax advice to important Czech, Slovak, and international clients in all areas of business.
Our clients include large international companies, medium-size firms, individual entrepreneurs and investors, public sector authorities, approximately 70 of the Fortune 500 companies, and more than 40 of the Czech Top 100 companies and seven of the Top 10 Czech firms. The office currently has more than 1,000 clients.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Prague
41 more IP service providers located here
Office in Ostrava
4 more IP service providers located here
Office in Brno
12 more IP service providers located here
25.73
79th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 201 - 500 employees
Jan Holásek
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Jaroslav Havel
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner