operating since 1997
16.81
77th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
Severina Liubenova (Северина Любенова)
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Evgenia Mihailova (Евгения Михайлова)
Professional
associated with 0 other companies
Company dna eurolex
Loading spinner
Loading interactive Company DNA
"Experience, energy, excellence."

Евролекс България предоставя правни услуги в практически всички сфери на бизнеса, като едни от най-признатите постижения са в областта на Енергетиката, Недвижимите имоти, Медиите, Търговското право и Публично-частния сектор. От създаването си през 1997 г. консултантската компания е изиграла ключова роля за осъществяването на голям брой проекти, финансирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD и други подобни, предоставящи субсидии от фондовете на Европейския Съюз. Дружеството има огромен авторитет в сферата на водите и концесиите, а заради обширния си опит в разрешаването на съдебни и арбитражни спорове, все-повече клиенти го избират за свой постоянен процесуален представител. Това, обаче, което отличава кантората от конкурентите й на пазара, е нейната способност да предоставя квалифицирана правна помощ в нови за България области, каквито са алтернативните и възобновяеми източници на енергия, договорните условия на ФИДИК (FIDIC – red book, yellow book, silver book etc.) и др.

Sign in to see more details

Locations

since 1997
Headquarter in Sofia
50 more IP service providers located here
Office in Varna
5 more IP service providers located here
16.81
77th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
Severina Liubenova (Северина Любенова)
Partner/Owner
associated with 0 other companies
Evgenia Mihailova (Евгения Михайлова)
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner