operating since 2009

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce przyuczelniana spółka celowa uczelni, powołana celem komercjalizacji technologii wytworzonych w murach Politechniki Łódzkiej i budowania współpracy między sferą nauki i biznesu.

Sign in to see more details

Facts

Locations

since 2009
Headquarter in Łódź
3 more technology transfer offices located here