operating since 2007

People

Jerzy Siwkiewicz
Professional
associated with 0 other companies

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CIiTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM.

Sign in to see more details

TTO

Center for Innovation and Technology Transfer, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (CIiTT) is a technology transfer organisation in Olsztyn. It is providing technology transfer services for University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

Locations

Headquarter in Olsztyn
0 more technology transfer offices located here

People

Jerzy Siwkiewicz
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner