operating since 2004
9.42
72nd percentile
IPIB
Score

People

Jacek Wajda
Professional
associated with 0 other companies
Company dna adam mickiewicz university tto facility unknown
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cele wspierania współpracy nauki z biznesem, promowania komercjalizacji technologii i wyników badań oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej realizujemy poprzez szereg działań merytorycznych i informacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sign in to see more details

TTO

Institutional Center of Innovation and Technology Transfer of Adam Mickiewicz University (UCITT UAM) is a technology transfer office in Poznań. It is is providing technology transfer services for Adam Mickiewicz University in Poznań.

Locations

Headquarter in Poznań
3 more technology transfer offices located here
9.42
72nd percentile
IPIB
Score

People

Jacek Wajda
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner