operating since 2004
Company dna adam mickiewicz university tto facility unknown
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cele wspierania współpracy nauki z biznesem, promowania komercjalizacji technologii i wyników badań oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej realizujemy poprzez szereg działań merytorycznych i informacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Poznań
1 more technology transfer office located here
Loading spinner