operating since 2004

People

Jacek Wajda
Professional
associated with 0 other companies
Company dna adam mickiewicz university tto facility unknown
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cele wspierania współpracy nauki z biznesem, promowania komercjalizacji technologii i wyników badań oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej realizujemy poprzez szereg działań merytorycznych i informacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Poznań
3 more technology transfer offices located here

People

Jacek Wajda
Professional
associated with 0 other companies
Loading spinner